1 Kasım 2017 Çarşamba

1 Kasım 2017 Konuklarımız Real İşçileri ve Nakliyat İş Sendikası Konumuz Real Direnişi

Emeğin Gündemi

Programımızın bugünkü konukları Real işçilerinden Ahmet ve Kamile ile Nakliyat İş Sendikası'ndan Mehrali Bozgun'du. 

Real marketler zinciri iflas ettiği gerekçesiyle yaklaşık 1700 işçinin işine son verdi. Bu işçilerin kıdem ve ihbar tazminatları ödenmedi. İşçiler bu iflasın hileli olabileceğini ifade ediyor ve haklarını talep ediyorlar. 

Programımıza telefonla bağlanan 17 yıllık Real işçisi Kamile, bir kadın olarak marketler zincirinde çalışmanın zorluklarını anlattıktan sonra, bayramlarda, hafta sonlarında, özel günlerde çocuklarının yanlarında olamadıklarını belirtip bu kıdem ve ihbar tazminatlarının kendilerinden çok çocuklarının hakkı olduğunu ve haklarını istediklerini belirtti. 

10 yıllık Real işçisi Ahmet ise daha önce üyesi oldukları Tez Kop İş Sendikası'nın "kendilerine sahip çıkmadığını" belirttikten sonra Nakliyat İş Sendikası ile iletişime geçtiklerini ve direnişi sürdürdüklerini anlattı. 

Nakliyat İş Sendikası'ndan Mehrali Bozgun ise bazı kişilerin kendilerine "Neden sendikanıza üye olmayan işçilerin direnişlerini destekliyorsunuz?" sorusunu sorduklarını ama doğru sorunun "siz neden desteklemiyorsunuz?" olduğunu belirtti. 

Real işçilerinin direnişine ilişkin söyleşimizi aşağıda bulabilirsiniz:4 Ekim 2017 Çarşamba

4 Ekim 2017 Konuğumuz Web Sorumlusu/Web Geliştirici Burak, Konumuz Serbest Çalışan Kişilerin Sorunları

Emeğin Gündemi

Programımızın bugünkü konuğu web sorumlusu/web geliştirici (web master/web developer) Burak'tı. Burak ile serbest çalışan (freelance) kişilerin sorunlarını konuştuk.

Türkiye'nin yazılım sektöründeki durumuna ve serbest çalışan kişilerin sorunlarına ilişkin aydınlatıcı bilgiler içeren sohbetimizin kaydını aşağıda bulabilirsiniz:


20 Eylül 2017 Çarşamba

20 Eylül 2017 Konumuz Turizm İşçilerinin Sorunları ve "Nasıl Bir Sendika", Konuklarımız Devrimci Turizm İş Sendikası'ndan Ali Karabudak ve Salih Karakoç

Salih Karakoç, Ayşe Berna Uçarol, Mustafa Eren, Ali Karabudak

Programımızın bugünkü konukları Devrimci Turizm İş Sendikası'ndan Ali Karabudak ve Salih Karakoç'tu. Karabudak ve Karakoç ile turizm işçilerinin sorunlarını ve "Nasıl bir sendika?" sorusunun cevabını konuştuk.

Konuklarımız, Türkiye'de turizm alanında örgütlenen sendikalar için iş kolunun sanıldığı gibi otel ile sınırlı olmadığını, lokanta, kafe, fast food, turistik gezi mekanları, hastanelerin lokantaları, yemekhaneler gibi bir çok iş kolu çalışanının da ilgili yasa gereği turizm sendikasında örgütlenebildiğini belirttiler. Bu kapsama göre resmi verilerde kayıtlı çalışan sayısı her ne kadar 900 bin civarında gösteriliyor olsa da asıl sayının 2 ile 2,5 milyon arasında olduğunu söyleyen konuklarımız sendikalı işçi sayısının ise yaklaşık 30 bin olduğunu ifade ettiler.

Sendikalı işçi sayısının çok düşük olduğu bu iş kolunun başlıca sorunları ise konuklarımıza göre kayıtdışı istihdam (bu durum yabancı uyruklu işçilerin istihdamını da kapsıyor ve beraberinde başka olumsuzluklar da getiriyor. Örneğin iş kazası durumunda bu işçiler hiç bir haktan yararlanamıyor), mobing, tatil günlerinde tatil yapamamak, düşük maaşlar, maaşlarını gününde alamama, çalışma sürelerinin uzunluğu ve esnekliği...

Konuklarımız, sendikaların içerisinde yaşanan sorunları da kısmen anlattıktan sonra sendikacıların alana inmesi gerektiği, koltuklarında oturarak artık sendikacılık yapılamayacağı görüşlerini de aktardılar.

Söyleşimizin kaydını aşağıda bulabilirsiniz:


6 Eylül 2017 Çarşamba

6 Eylül 2017 Konuğumuz Turgut Düşova, Konumuz Akkim Yapı Kimyasalları İşçilerinin Direnişi

Emeğin Gündemi

Programımızın bugünkü konuğu Petrol İş Sendikası Genel Merkez Yöneticisi Turgüt Düşova'ydı. Düşova ile Akkim işçilerinin direnişini konuştuk.

Akkim Yapı Kimyasalları'nda işçilerin sendikaya üye olmasının ardından sendikanın yetki kararını iptal ettirebilmek adına pek çok yöntem denendiğini ve aynı süreçte işten çıkarmalar gerçekleştiğini söyleyen Düşova bunun ardından direnişin başladığını belirtti.

Akkim'de işten çıkarılan işçilerin sayısı toplamda 61'e ulaşmış durumda. İşçiler, fabrika önlerinde kurdukları çadırda direnişteler.

Sendikalaşma girişimleri karşısında işverenlerin çabalarına ilişkin çarpıcı bilgiler içeren bu söyleşimizin kaydını aşağıda bulabilirsiniz:

28 Haziran 2017 Çarşamba

28 Haziran 2017 Konuğumuz Egemen Yılgür, Konumuz "Roman Tütün İşçileri" Kitabı

Emeğin Gündemi
Programımızın bugünkü konuğu Dr. Egemen Yılgür'dü. Egemen Yılgür, Türkiye'de Romanlar üzerine yürüttüğü çalışmalarıyla biliniyor. Kendisiyle Roman, Çingene tanımlamalarını, peripatetik kavramının anlamını ve sonrasında da Türkiye solu içerisindeki yerleri tam olarak bilinmeyen Roman işçilerini konuştuk.


Egemen Yılgür'ün bu konuları ele aldığı Roman Tütün İşçileri isimli bir de kitabı var. İlgilenen okuyucularımızın 2016 yılında Ayrıntı Yayınları'ndan çıkan bu kitabı edinmelerini tavsiye ederiz.


20 Haziran 2017 Salı

14 Haziran 2017 Konuğumuz Emek Çalışmaları Topluluğu'ndan Deniz Sert, Konumuz İşçi Sınıfı Eylemleri Analizi 2016

Ayşe Berna Uçarol, Mustafa Eren, Deniz Sert

Programımızın bugünkü konuğu Emek Çalışmaları Topluluğu'ndan (EÇT) Deniz Sert'ti. Deniz Sert ile EÇT'yi ve yıllık olarak hazırladıkları "İşçi Sınıfı Eylemleri Analizi 2016"yı konuştuk.

Sert, daha önce de konuğumuz olmuş ve "İşçi Sınıfı Eylemleri 2015" üzerine konuşmuştuk.

Bu analizler, haber sitelerinin, sosyal medya taramalarının ve medya takip ajanslarının takibi yoluyla toparlanan veriler sayesinde gerçekleştiriliyor. Yıl içinde gerçekleşen direniş ve grevlerin sayısallaştırılmış ve bir bütün olarak görülebileceği bu raporlar örnek ve öncü çalışmalar olarak öne çıkıyor.

2016 raporunun en çarpıcı verisi 2015 yılına göre özellikle 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ve OHAL koşullarında eylemlerde ciddi düşüş olması. Yüzde 40 civarında bir düşüş var işçi sınıfı eylemlerinde.

EÇT hakkında ayrıntılı bilgiye ve çalışmalarına emekçalışma.org adresli sitelerinden ulaşabilirsiniz.

Raporun ayrıntılarını söyleşimizden bulabilmeniz mümkün.


19 Haziran 2017 Pazartesi

31 Mayıs 2017 Konuklarımız Hizmet Emekçileri, Çalışma Koşulları, Sendika

Selçuk, Ali Karabudak, Ayşe Berna Uçarol,

17 Mayıs 2017'de, Dev-Turizm İş İstanbul Şubesi ve McDonald's emekçileri, Mcdonalds'ta yaşanan hak ihlallerine, işten atılmalara karşı basın açıklaması yaptı. Emeğin gündemi programı olarak konu ile ilgili program yaptık. Programa katılan konuklar; Disk Sendikası Dev-Turizm İş İstanbul Şubesi Örgütlenme Daire Başkanı Ali Karabudak, McDonald's 18 yıl boyunca çalışmış ve 7  Nisan 2017 tarihinde iş akdine son verilmiş olan Selçuk ile McDonald's 2 yıl  boyunca motorlu  kurye olarak çalışmış olan Ahmet. Ahmet'in, zihinsel engelli oğlu 8 yıl boyunca McDonalds'ta çalışmış ve hak ihlalleri nedeni ile Ahmet şirkete oğlu için dava açmış. Konuklarımız Selçuk ve Ahmet  çalışma koşulları  olan "fazla mesai, zihinsel engelli çalışanlar, gençlerin çalıştırılması, motorlu kurye olarak çalışmanın riskleri" ve dahası üzerine konuştular. Ahmet, 2014 yılında; Selçuk ise 2017 yılında sendikaya üye olmuş. Ahmet ve Selçuk; zincir restaruantın şubelerinde çalışma koşullarının olumsuzluklarına rağmen  "insanların sendikaya üye olmadıklarını çünkü böyle bir hakları olduklarını dahil bilmediklerini" dile getirdiler. 


Programın kaydını aşağıda bulabilirsiniz:


17 Mayıs 2017 Çarşamba

17 Mayıs 2017 Konuklarımız Turizm Emekçileri Konumuz İşten Çıkarmalar ve Örgütlenme Mücadelesi

Ayşe Berna Uçarol, Ali Karabudak, Mustafa Eren

Programımızın bugünkü konukları DİSK'e bağlı Dev Turizm İş Sendikası İstanbul Temsilcisi Ali Karabudak ve Shangri La Oteli'nde işten çıkarılan 15 işçiden biri olan Özlem'di.

Karabudak, resmi rakamlara göre 900 bin çalışanın olduğu, buna rağmen sendikalı sayısının 30 binlerde kaldığı turizm sektörünü değerlendirirken Özlem işten çıkarılma süreçlerini anlattı.

Konuklarımızın anlatımlarına göre 15 işçi sadece sendikalı oldukları gerekçesiyle işten çıkarıldılar.

Turizm sektöründe çalışan olma halini ve işten çıkarılma süreçlerinin bir örneğini dinlemek istiyorsanız söyleşimizin kaydını aşağıda bulabilirsiniz:


3 Mayıs 2017 Çarşamba

3 Mayıs 2017 Konuğumuz Emekliler Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Mahinur Şahbaz, Konumuz Sendika ve Türkiye'de Emekliler


Emeğin Gündemi

Programımızın bugünkü konuğu Emekliler Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Mahinur Şahbaz'dı. Mahinur Şahbaz ile 26 Ağustos 2012 tarihinde çalışmalarına başlamış olan sendikalarını ve Türkiye'de emeklilerin durumunu konuştuk.

Emeklilerin haklarının giderek ortadan kaldırılmak istendiği bu süreçte sohbetimizin önemli olduğunu düşünüyoruz. Sohbetimizi aşağıda bulabilirsiniz:


19 Nisan 2017 Çarşamba

19 Nisan 2017 Konuğumuz Arzu Çerkezoğlu, Konumuz OHAL ve İşçi Sınıfı, Kıdem Tazminatında Dönüşüm ve 1 Mayıs


 
Programımızın bugünkü konuğu DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu'ydu. Çerkezoğlu ile OHAL'in işçi sınıfı üzerindeki etkilerini ve sonuçlarını, kıdem tazminatında amaçlanan değişikliği ve giderek yaklaşan 1 Mayıs'ı konuştuk.


Çerkezoğlu, özetle OHAL'in hakları geri götüren ve hak aramayı zorlaştıran bir siyasal iklim yarattığını; kıdem tazminatının ortadan kaldırılmasının 42 yıldır gündemde olduğunu ve bu değişiklikle iş güvencesinin ortadan kaldırılmasının amaçlandığını, öne sürülen gerekçelerin haklı olmadığını belirterek içinden geçtiğimiz bu süreçte 1 Mayıs'ın coşku ile kutlanmasının önemine dikkat çekti.

DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu ile söyleşimizin kaydını aşağıda bulabilirsiniz.


5 Nisan 2017 Çarşamba

5 Nisan 2017 Konuklarımız İnşaat İş Sendikası'ndan Konumuz İnşaat Sektöründe Güvencesizlik ve Ölümler

Ayşe Berna Uçarol, Mustafa Adnan Akyol

Konuklarımız İnşaat-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Adnan Akyol ve sendika üyesi Mustafa idi. Mustafa Adnan Akyol, 35 yıldır inşaat sektöründe çalışan bir mermer ustası, Mustafa'da yine aynı alanda son 5 yıldır çalışıyor. İnşaat sektörü; güvencesiz çalışmanın, işçi ölümlerinin en yüksek rakamlarla adından bahsettiren bir sektör. Biz de bu programımızda Türkiye'de "yükselen" inşaat sektörünün görünmeyen yüzünü, sorunları ve çözüm önerilerini  alanın emekçileri ile konuştuk.

Programımızın kaydını aşağıda bulabilirsiniz:


22 Mart 2017 Çarşamba

22 Mart 2017 Konuğumuz Muazzez Pervan, Konumuz Emek Hareketi Tarihi Yazımında Arşivin Önemi

Mustafa Eren, Muazzez Pervan, Ayşe Berna Uçarol

Programımızın bugünkü konuğu arşivci Muazzez Pervan'dı. Pervan ile emek hareketi tarihi yazımında arşivin önemi üzerine konuştuk.

Pervan, Tek Gıda İş Sendikası, Petrol İş Sendikası ve Türk İş Konfedarasyonu'nun arşivini düzenleyen kişi. Tek Gıda İş Sendikası ve Petrol İş Sendikası'nın arşivleri araştırmacılara açık durumda.

Pervan, arşivlerden yeterince yararlanılmadığı, sendikaların bu konuda kurumsal hassasiyet geliştiremediği yönünde eleştirilerini dile getirdikten sonra özellikle emek üzerine çalışan, tez yazan yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin bu arşivlerden yararlanması gerektiğini belirtti.

Pervan ile söyleşimizin kaydını aşağıda bulabilirsiniz:  


9 Mart 2017 Perşembe

8 Mart 2017 Konuklarımız Birleşik Metal İş Sendikası'ndan Kadın İşçiler Konumuz 8 Mart ve Kadın Emeği


8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde, Disk konfederasyonuna bağlı Birleşik Metal-İş Sendikasından kadın emekçiler konuğumuzdu. Konuklarımızdan Dilek; işçi temsilcisi, 20 yıldır aynı fabrikada çalışıyor, Hülya da işçi temsilcisi ve 2 yıldır aynı fabrikada çalışıyor. Diğer konuğumuz Melek Özer'de sendika uzmanı. Hülya, fabrikaya sendika girdikten sonra ki   çalışma ve sosyal haklarda ki iyileşmeleri,  Dilek ise sendikalı olmanın anlamını anlattı. Ayrıca İSİG komisyonlarında yer alan işçi temsilcilerinin taleplerini, erkek egemen bir iş kolu olan metal sanayide kadın istihdam oranının artışı, metal iş kolunda sendikalı kadınların 2010 yılında  oranı %4.5 iken son göstergelerde sendikalı kadın oranının %7,6'ya  çıktığı üzerine sohbetin bazı konu başlıkları. Sohbetin devamını kayıttan dinleyebilirsiniz.

Bu programın hazırlanmasına katkı sağlayan Birleşik Metal- İş Sendikası Genel Sekreter Yardımcısı Nuran Gülenç'e teşekkür ederiz.


22 Şubat 2017 Konuğumuz Eylem Can Konumuz İş Cinayetleri Almanağı

Bugünkü konuğumuz Eylem Can'dı. Eylem Can ile İş Cinayetleri Almanağı 2016'yı konuştuk. Almanağı, Bir Umut Derneği/Adalet Arayana Destek Grubu, kolektif bir şekilde 5 yıldır çıkarıyor. Bir Umut Derneği, iş cinayetlerinde yaşamlarını yitiren kişilerin aileleri ile birlikte her ayın ilk pazar günü Galatasaray Lisesi önünde Vicdan ve Adalet Nöbeti de tutuyor.

Eylem Can ile söyleşimizin kaydını aşağıda bulabilirsiniz.

8 Şubat 2017 Çarşamba

8 Şubat 2017 Konuklarımız SPoD'dan Hilal Başak Demirbaş ve Diş Hekimi Ece, Konumuz Çalışma Hayatında Trans Kadınlar

Mustafa Eren, Ece, Hilal Başak Demirbaş, Ayşe Berna Uçarol

Programımızın bugünkü konukları Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği'nden (SPoD) sosyolog Hilal Başak Demirbaş ve diş hekimi Ece idi. Konuklarımızla çalışma hayatında trans kadın (ve geçiş sürecinin ardından kadın) olmanın sorunlarını ve zorluklarını konuştuk.

SPoD'un çalışma hayatında trans olmak üzerine "Türkiye'de Trans Kadınların Alternatif İş Deneyimleri" adını taşıyan önemli bir araştırması bulunuyor. Sosyolog Hilal Başak Demirbaş, programımızda bu araştırmanın bulgularını özetlerken, diş hekimliği mezunu olan ve trans geçiş sürecinin ardından mesleğini yapamaz hale gelen Ece de kendi deneyimlerini anlattı.

Çalışma hayatında görünmez kılınan LGBTİ'ler ve sorunlarını kısmen de olsa fark edebilmek için aşağıdaki söyleşimizi dinlemenizi öneriyoruz.

Yazımızın bu kısmını Ece'nin programdaki son sözlerini aktararak bitiriyoruz:
Hapse girmeye korksam da kendi evimde hapiste olmaya da alıştım...
Ben herkesi affettim, affedici olsunlar, iyi insan olmaya çalışsınlar, saygılı olsunlar, hoşgörülü olsunlar. Başkalarının mutsuzluğuyla mutlu olmamaları gerektiğini düşünüyorum.


30 Kasım 2016 Konuklarımız THY DO CO'dan Atılan İşçiler ve DİSK Dev Turizm İş Konumuz İşten Çıkarmalar ve Direniş

Ayşe Berna Uçarol, Ali Karabudak, Mustafa Eren

Programımızın bugünkü konukları THY DO&CO'da işten çıkarılan işçiler ve DİSK Dev Turizm İş Örgütlenme Daire Başkanı Ali Karabudak'tı.

Konuklarımızla işten çıkarılma süreçlerini ve nedenlerini konuştuk. Konuklarımızla programımızın kaydını aşağıda bulabileceğiniz gibi kendileriyle yaptığımız ve Bianet'te yayınlanan röportaja da aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

Sendikalı Uçan Şefler


Hayri Kozanoğlu, Ayşe Berna Uçarol

Programımızın bugünkü konuğu iktisatçı Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu. Kemerburgaz Üniversitesi öğretim üyesi, BirGün gazetesi yazarı Kozanoğlu ile ekonomik gidişatı konuştuk.

Kozanoğlu, kapıdaki ekonomik krizi ve ekonomik krizin gündelik yaşamdaki yansımalarını değerlendirdi.11 Ocak 2017 Çarşamba

11 Ocak 2017 Konuğumuz Murat Özveri, Konumuz BES ve Arabuluculuk

Mustafa Eren, Murat Özveri, Ayşe Berna Uçarol

Programımızın bugünkü konuğu hukukçu Murat Özveri'ydi. Özveri ile Bireysel Emeklilik Sistemi'ni ve Arabuluculuk uygulamasını konuştuk.

Emekçilerin önemli gündem konularından olması gereken bu iki konuya ilişkin Özveri'nin aktardığı bilgiler oldukça çarpıcı. Özveri, Bireysel Emeklilik Sistemi'ne ilişkin, zorunlu olarak maaşlardan yüzde 3 oranında kesinti yapılıp bu kesintilerin sermayeye kayak aktarımı haline getirileceğini ve yapılan kesintilerin geri ödemeleri konusunda da devletin sabıkasının hiç de iyi olmadığını belirtirken Arabuluculuk uygulaması ile de işveren ve işçi gibi eşit imkanlara sahip olmayan iki güç arasında kurumsal güvenceyi ortadan kaldırıp uyuşmazlıkları sadece arabulucunun etik değerlerine bırakmanın emekçileri daha da savunmasız hale getireceğine, yargının özelleştirilmek istendiğini ifade etti.

Bu iki önemli konuya ilişkin sohbetimizi aşağıda bulabilirsiniz.