Kayıtlar

24 Nisan 2023 Konuklarımız Birleşik Metal İş Genel Sekreteri Özkan Atar ve Direnişteki Mata Otomotiv İşçileri

10 Nisan 2023 Konuklarımız Umut-Sen'den Burcu Arıkan ve Yağız Temoçin

27 Mart 2023 Konuğumuz Birtek-Sen Genel Başkanı Mehmet Türkmen

30 Ocak 2023 Konuğumuz Birleşik Metal İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu