26 Aralık 2018 Çarşamba

26 Aralık 2018 Konuklarımız Kampüssüzler ve BirAra Da'dan Meral Camcı ve Tül Akbal Süalp


Programımızın bugünkü konukları Kampüssüzler ve BirAra Da'dan akademisyen Meral Camcı ve Tül Akbal Süalp'ti. Konuklarımızla "Barış Bildirisi" sonrası işinden edilen akademiyi, işinden edilmeler sonrasında alternatif bir var olma ve üretme biçimi olarak kendini gösteren Dayanışma Akademilerini ve BirAra Da'yı konuştuk.

Konuklarımız, bilginin toplumsallığı ve başka bir akademinin varlığı konularına vurgu yaptılar ve ilişkisel, karşılıklı ve diyalektik bir üretimin gerekliliğine işaret ettiler.

BirAra Da'nın etkinlikleri hakkında bilgi edinmek isteyenler twitter ve facebook hesaplarını takip edebilirler.

Söyleşimizin tamamını aşağıda bulabilirsiniz.


14 Kasım 2018 Çarşamba

14 Kasım 2018 Konuklarımız Makro Uyum Market İşçileri ve Nakliyat İş Sendikası, Konumuz Kazanımla Sonuçlanan Direniş


Programımızın bugünkü konukları Nakliyat İş Sendikası'ndan Mehrali Bozgun ve Makro Uyum marketlerinde işten çıkarılan direnişçi işçilerden Hasan Mercanoğlu'ydu. Konuklarımız kazanımla sonuçlanan direnişlerini anlattı.

Makro Uyum Haziran 2018'de konkordato ilan edilmiş ve Türkiye genelinde yaklaşık 8000 işçi işten çıkarılmıştı (İstanbul'da işten çıkarılan işçilerin sayısı yaklaşık 1000, Antalya'da ise 500'dür).  İstanbul, Tekirdağ ve Antalya'da 73 marketi Migros satın alır.

Konuklarımızın anlatımlarına göre:
- İşten çıkarılan işçilerin kıdem tazminatları hesaplansa da ödemelerin ne zaman yapılacağı bildirilmez.
- Bunun üzerine işçiler daha önce başlayan Real Market işçilerinin direnişlerinden tanıdıkları Nakliyat İş Sendikası ile iletişime geçer ve direnişe başlarlar.
- İşçiler direnişlerini sadece Makro Uyum marketlerinde değil şubeleri satın alan Migros'a da taşırlar. Marketlerde kasa kitleme eylemleri yaparlar.
- İşçilerin eylemlere başlamasının ardından Temmuz ayında işveren bir hafta eylemlere ara verin ödemeleri yapacağız demiş ancak ödemeler yapılmaz ve işçiler eylemlerine devam ederler.
- İşveren, "eylemi organize eden" işçilere "size haklarınızın tamamını verelim, geriye kalanlara yüzde 50'sini" önerisi getirir. Bunun rededilmesinin üzerine işçilere mail yoluyla isteyen işçilere tazminatlarının yarısından feragat etmeleri halinde yüzde 50 ödeme yapılacağı belirtilir.
- Yaklaşık 500 işçi bu öneriyi kabul ederek hak ettikleri tazminatın sadece yüzde 50'sini alır.
- 90 işçi direnişlerine devam ederler ve eylemlerini boyutlandırma kararı alırlar. Makro Uyum marketlerinden 73'ünü alan Migros'un belirlenen bir mağazasında oturma eylemi yaparlar ve işverenle görüşme talep ederler ancak bu kabul edilmez ve göz altına alınırlar. Bu oturma eyleminden sonra Migros,  konkordato mahkemesine maddi ve manevi zarara uğradığını belirterek işçilerin tazminatlarının ödenmesi için başvuru yapar ancak bu kabul edilmez. Konkardato kararına göre işçiler Makro Uyum marketlerinin alacaklılar listesinde yer almamaktadır.
- Bu olaydan bir hafta sonra Migros'un hissedarlarından Anadolu Holding önünde eylem kararı alınır ve bu karar holdinge bildirilir. Bunun üzerine Anadolu Holding sendikayı arayarak bu olayın kendileriyle alakası olmadığını ancak çözüme yardımcı olacaklarını ifade eder.
- Çözüm olarak Migros, Makro'nun 4 marketini daha satın alır ve satış sözleşmesine ödenecek bedelden öncelikle işçilerin alacaklarının karşılanması şartı eklenir ve konkordato mahkemesi tarafından da kabul edilir. Bunun üzerine direnişteki 90 işçi kıdem tazminatlarının yüzde 100'ünü alır.

Konuklarımızdan Mehrali Bozgun, bu direnişin zaferinin sadece Makro Uyum marketlerinden işten çıkarılan 8000 işçi için değil tüm işçiler için önem arz ettiğini; sadece işverene karşı değil, direniş süresince yeterli desteği vermeyen ve görmezden gelen, hatta işverene destek olan tavırlar içerisine giren sendika yönetimlerine karşı da olduğunu belirtti.

İşçilerin kazanımları açısından emsal olarak gösterilebilecek bu direnişi ele aldığımız söyleşimizin kaydının tamamını aşağıda bulabilirsiniz:


31 Ekim 2018 Çarşamba

31 Ekim 2018 Konuğumuz Doç. Dr. Aziz Çelik, Konumuz Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT)


Programımızın bugünkü konuğu Kocaeli Üniversitesi'nde öğretim üyesi Doç. Dr. Aziz Çelik'ti. Konuğumuzla "emeklilikte yaşa takılanlar" (EYT) mevzusunu ve yasal düzenlemelerle emeklilerin uğradığı hak kayıplarını konuştuk.

Çelik, EYT mevzusunun erken emeklilik mevzusu olmadığını, 1999 yılında gerçekleştirilen düzenlemeyle binlerce işçi ve emekçinin mağdur edildiğini belirttikten sonra bu konudaki tartışmanın emeklilerin sorunlarının sadece küçük bir bölümünü oluşturduğunu, yeni yasal düzenlemelerle prim gün sayılarının arttırıldığını, aylıkların yeniden güncellenerek kesintilere gidildiğini ve düşürüldüğünü yeni emekli olacakların asgari ücretin altında emekli aylığı alabileceğini belirtti.

Doç. Dr. Aziz Çelik ile EYT mevzusunu ve emeklilerin sorunlarını aktardığımız söyleşimizin tamamını aşağıda bulabilirsiniz.


17 Ekim 2018 Çarşamba

17 Ekim 2018 Konuklarımız Ekmek ve Onur İşçi Derneği'nden Konumuz İnşaat İşçileri


Programımızın bugünkü konukları Ekmek ve Onur İşçi Derneği'nden Mustafa Adnan Akyol ve Emrah Arıkuşu'ydu. Akyol ve Arıkuşu ile derneği ve özellikle de inşaat işçilerinin durumlarını ve sorunlarını konuştuk.

Konuklarımız, "İnşaat işçisi köle değildir" sloganını ve bu sloganın arka planını anlattılar.

Ekmek ve Onur İşçi Derneği'ne ulaşmak isteyenler facebook ve twitterda "ekmek ve onur" hesabı üzerinden veya 0530 231 77 47 telefonu arayarak ulaşabilirler.


3 Ekim 2018 Çarşamba

3 Ekim 2018 Konuklarımız İşçi Dayanışma Derneği'nden, Konumuz İşçiler, Sendikalar ve Dernekleşme


Programımızın bugünkü konukları İşçi Dayanışma Derneği kurucuları Ali Karabudak ve Salih Karakoç'tu. Konuklarımızla İşçi Dayanışma Derneği'nin kuruluşunu, neden böyle bir yapıya gerek duyulduğunu, sendikaların durumunu konuştuk.