19 Nisan 2017 Çarşamba

19 Nisan 2017 Konuğumuz Arzu Çerkezoğlu, Konumuz OHAL ve İşçi Sınıfı, Kıdem Tazminatında Dönüşüm ve 1 Mayıs


 
Programımızın bugünkü konuğu DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu'ydu. Çerkezoğlu ile OHAL'in işçi sınıfı üzerindeki etkilerini ve sonuçlarını, kıdem tazminatında amaçlanan değişikliği ve giderek yaklaşan 1 Mayıs'ı konuştuk.


Çerkezoğlu, özetle OHAL'in hakları geri götüren ve hak aramayı zorlaştıran bir siyasal iklim yarattığını; kıdem tazminatının ortadan kaldırılmasının 42 yıldır gündemde olduğunu ve bu değişiklikle iş güvencesinin ortadan kaldırılmasının amaçlandığını, öne sürülen gerekçelerin haklı olmadığını belirterek içinden geçtiğimiz bu süreçte 1 Mayıs'ın coşku ile kutlanmasının önemine dikkat çekti.

DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu ile söyleşimizin kaydını aşağıda bulabilirsiniz.

video

22 Mart 2017 Çarşamba

22 Mart 2017 Konuğumuz Muazzez Pervan, Konumuz Emek Hareketi Tarihi Yazımında Arşivin Önemi

Mustafa Eren, Muazzez Pervan, Ayşe Berna Uçarol

Programımızın bugünkü konuğu arşivci Muazzez Pervan'dı. Pervan ile emek hareketi tarihi yazımında arşivin önemi üzerine konuştuk.

Pervan, Tek Gıda İş Sendikası, Petrol İş Sendikası ve Türk İş Konfedarasyonu'nun arşivini düzenleyen kişi. Tek Gıda İş Sendikası ve Petrol İş Sendikası'nın arşivleri araştırmacılara açık durumda.

Pervan, arşivlerden yeterince yararlanılmadığı, sendikaların bu konuda kurumsal hassasiyet geliştiremediği yönünde eleştirilerini dile getirdikten sonra özellikle emek üzerine çalışan, tez yazan yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin bu arşivlerden yararlanması gerektiğini belirtti.

Pervan ile söyleşimizin kaydını aşağıda bulabilirsiniz:  

video

9 Mart 2017 Perşembe

8 Mart 2017 Konuklarımız Birleşik Metal İş Sendikası'ndan Kadın İşçiler Konumuz 8 Mart ve Kadın Emeği


8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde, Disk konfederasyonuna bağlı Birleşik Metal-İş Sendikasından kadın emekçiler konuğumuzdu. Konuklarımızdan Dilek; işçi temsilcisi, 20 yıldır aynı fabrikada çalışıyor, Hülya da işçi temsilcisi ve 2 yıldır aynı fabrikada çalışıyor. Diğer konuğumuz Melek Özer'de sendika uzmanı. Hülya, fabrikaya sendika girdikten sonra ki   çalışma ve sosyal haklarda ki iyileşmeleri,  Dilek ise sendikalı olmanın anlamını anlattı. Ayrıca İSİG komisyonlarında yer alan işçi temsilcilerinin taleplerini, erkek egemen bir iş kolu olan metal sanayide kadın istihdam oranının artışı, metal iş kolunda sendikalı kadınların 2010 yılında  oranı %4.5 iken son göstergelerde sendikalı kadın oranının %7,6'ya  çıktığı üzerine sohbetin bazı konu başlıkları. Sohbetin devamını kayıttan dinleyebilirsiniz.

Bu programın hazırlanmasına katkı sağlayan Birleşik Metal- İş Sendikası Genel Sekreter Yardımcısı Nuran Gülenç'e teşekkür ederiz.

video

22 Şubat 2017 Konuğumuz Eylem Can Konumuz İş Cinayetleri Almanağı

Bugünkü konuğumuz Eylem Can'dı. Eylem Can ile İş Cinayetleri Almanağı 2016'yı konuştuk. Almanağı, Bir Umut Derneği/Adalet Arayana Destek Grubu, kolektif bir şekilde 5 yıldır çıkarıyor. Bir Umut Derneği, iş cinayetlerinde yaşamlarını yitiren kişilerin aileleri ile birlikte her ayın ilk pazar günü Galatasaray Lisesi önünde Vicdan ve Adalet Nöbeti de tutuyor.

Eylem Can ile söyleşimizin kaydını aşağıda bulabilirsiniz.

video

8 Şubat 2017 Çarşamba

8 Şubat 2017 Konuklarımız SPoD'dan Hilal Başak Demirbaş ve Diş Hekimi Ece, Konumuz Çalışma Hayatında Trans Kadınlar

Mustafa Eren, Ece, Hilal Başak Demirbaş, Ayşe Berna Uçarol

Programımızın bugünkü konukları Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği'nden (SPoD) sosyolog Hilal Başak Demirbaş ve diş hekimi Ece idi. Konuklarımızla çalışma hayatında trans kadın (ve geçiş sürecinin ardından kadın) olmanın sorunlarını ve zorluklarını konuştuk.

SPoD'un çalışma hayatında trans olmak üzerine "Türkiye'de Trans Kadınların Alternatif İş Deneyimleri" adını taşıyan önemli bir araştırması bulunuyor. Sosyolog Hilal Başak Demirbaş, programımızda bu araştırmanın bulgularını özetlerken, diş hekimliği mezunu olan ve trans geçiş sürecinin ardından mesleğini yapamaz hale gelen Ece de kendi deneyimlerini anlattı.

Çalışma hayatında görünmez kılınan LGBTİ'ler ve sorunlarını kısmen de olsa fark edebilmek için aşağıdaki söyleşimizi dinlemenizi öneriyoruz.

Yazımızın bu kısmını Ece'nin programdaki son sözlerini aktararak bitiriyoruz:
Hapse girmeye korksam da kendi evimde hapiste olmaya da alıştım...
Ben herkesi affettim, affedici olsunlar, iyi insan olmaya çalışsınlar, saygılı olsunlar, hoşgörülü olsunlar. Başkalarının mutsuzluğuyla mutlu olmamaları gerektiğini düşünüyorum.

video