20 Eylül 2017 Çarşamba

20 Eylül 2017 Konumuz Turizm İşçilerinin Sorunları ve "Nasıl Bir Sendika", Konuklarımız Devrimci Turizm İş Sendikası'ndan Ali Karabudak ve Salih Karakoç

Salih Karakoç, Ayşe Berna Uçarol, Mustafa Eren, Ali Karabudak

Programımızın bugünkü konukları Devrimci Turizm İş Sendikası'ndan Ali Karabudak ve Salih Karakoç'tu. Karabudak ve Karakoç ile turizm işçilerinin sorunlarını ve "Nasıl bir sendika?" sorusunun cevabını konuştuk.

Konuklarımız, Türkiye'de turizm alanında örgütlenen sendikalar için iş kolunun sanıldığı gibi otel ile sınırlı olmadığını, lokanta, kafe, fast food, turistik gezi mekanları, hastanelerin lokantaları, yemekhaneler gibi bir çok iş kolu çalışanının da ilgili yasa gereği turizm sendikasında örgütlenebildiğini belirttiler. Bu kapsama göre resmi verilerde kayıtlı çalışan sayısı her ne kadar 900 bin civarında gösteriliyor olsa da asıl sayının 2 ile 2,5 milyon arasında olduğunu söyleyen konuklarımız sendikalı işçi sayısının ise yaklaşık 30 bin olduğunu ifade ettiler.

Sendikalı işçi sayısının çok düşük olduğu bu iş kolunun başlıca sorunları ise konuklarımıza göre kayıtdışı istihdam (bu durum yabancı uyruklu işçilerin istihdamını da kapsıyor ve beraberinde başka olumsuzluklar da getiriyor. Örneğin iş kazası durumunda bu işçiler hiç bir haktan yararlanamıyor), mobing, tatil günlerinde tatil yapamamak, düşük maaşlar, maaşlarını gününde alamama, çalışma sürelerinin uzunluğu ve esnekliği...

Konuklarımız, sendikaların içerisinde yaşanan sorunları da kısmen anlattıktan sonra sendikacıların alana inmesi gerektiği, koltuklarında oturarak artık sendikacılık yapılamayacağı görüşlerini de aktardılar.

Söyleşimizin kaydını aşağıda bulabilirsiniz:

video

20 Haziran 2017 Salı

14 Haziran 2017 Konuğumuz Emek Çalışmaları Topluluğu'ndan Deniz Sert, Konumuz İşçi Sınıfı Eylemleri Analizi 2016

Ayşe Berna Uçarol, Mustafa Eren, Deniz Sert

Programımızın bugünkü konuğu Emek Çalışmaları Topluluğu'ndan (EÇT) Deniz Sert'ti. Deniz Sert ile EÇT'yi ve yıllık olarak hazırladıkları "İşçi Sınıfı Eylemleri Analizi 2016"yı konuştuk.

Sert, daha önce de konuğumuz olmuş ve "İşçi Sınıfı Eylemleri 2015" üzerine konuşmuştuk.

Bu analizler, haber sitelerinin, sosyal medya taramalarının ve medya takip ajanslarının takibi yoluyla toparlanan veriler sayesinde gerçekleştiriliyor. Yıl içinde gerçekleşen direniş ve grevlerin sayısallaştırılmış ve bir bütün olarak görülebileceği bu raporlar örnek ve öncü çalışmalar olarak öne çıkıyor.

2016 raporunun en çarpıcı verisi 2015 yılına göre özellikle 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ve OHAL koşullarında eylemlerde ciddi düşüş olması. Yüzde 40 civarında bir düşüş var işçi sınıfı eylemlerinde.

EÇT hakkında ayrıntılı bilgiye ve çalışmalarına emekçalışma.org adresli sitelerinden ulaşabilirsiniz.

Raporun ayrıntılarını söyleşimizden bulabilmeniz mümkün.

video

19 Haziran 2017 Pazartesi

31 Mayıs 2017 Konuklarımız Hizmet Emekçileri, Çalışma Koşulları, Sendika

Selçuk, Ali Karabudak, Ayşe Berna Uçarol,

17 Mayıs 2017'de, Dev-Turizm İş İstanbul Şubesi ve McDonald's emekçileri, Mcdonalds'ta yaşanan hak ihlallerine, işten atılmalara karşı basın açıklaması yaptı. Emeğin gündemi programı olarak konu ile ilgili program yaptık. Programa katılan konuklar; Disk Sendikası Dev-Turizm İş İstanbul Şubesi Örgütlenme Daire Başkanı Ali Karabudak, McDonald's 18 yıl boyunca çalışmış ve 7  Nisan 2017 tarihinde iş akdine son verilmiş olan Selçuk ile McDonald's 2 yıl  boyunca motorlu  kurye olarak çalışmış olan Ahmet. Ahmet'in, zihinsel engelli oğlu 8 yıl boyunca McDonalds'ta çalışmış ve hak ihlalleri nedeni ile Ahmet şirkete oğlu için dava açmış. Konuklarımız Selçuk ve Ahmet  çalışma koşulları  olan "fazla mesai, zihinsel engelli çalışanlar, gençlerin çalıştırılması, motorlu kurye olarak çalışmanın riskleri" ve dahası üzerine konuştular. Ahmet, 2014 yılında; Selçuk ise 2017 yılında sendikaya üye olmuş. Ahmet ve Selçuk; zincir restaruantın şubelerinde çalışma koşullarının olumsuzluklarına rağmen  "insanların sendikaya üye olmadıklarını çünkü böyle bir hakları olduklarını dahil bilmediklerini" dile getirdiler. 


Programın kaydını aşağıda bulabilirsiniz:

video

17 Mayıs 2017 Çarşamba

17 Mayıs 2017 Konuklarımız Turizm Emekçileri Konumuz İşten Çıkarmalar ve Örgütlenme Mücadelesi

Ayşe Berna Uçarol, Ali Karabudak, Mustafa Eren

Programımızın bugünkü konukları DİSK'e bağlı Dev Turizm İş Sendikası İstanbul Temsilcisi Ali Karabudak ve Shangri La Oteli'nde işten çıkarılan 15 işçiden biri olan Özlem'di.

Karabudak, resmi rakamlara göre 900 bin çalışanın olduğu, buna rağmen sendikalı sayısının 30 binlerde kaldığı turizm sektörünü değerlendirirken Özlem işten çıkarılma süreçlerini anlattı.

Konuklarımızın anlatımlarına göre 15 işçi sadece sendikalı oldukları gerekçesiyle işten çıkarıldılar.

Turizm sektöründe çalışan olma halini ve işten çıkarılma süreçlerinin bir örneğini dinlemek istiyorsanız söyleşimizin kaydını aşağıda bulabilirsiniz:

video

3 Mayıs 2017 Çarşamba

3 Mayıs 2017 Konuğumuz Emekliler Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Mahinur Şahbaz, Konumuz Sendika ve Türkiye'de Emekliler


Emeğin Gündemi

Programımızın bugünkü konuğu Emekliler Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Mahinur Şahbaz'dı. Mahinur Şahbaz ile 26 Ağustos 2012 tarihinde çalışmalarına başlamış olan sendikalarını ve Türkiye'de emeklilerin durumunu konuştuk.

Emeklilerin haklarının giderek ortadan kaldırılmak istendiği bu süreçte sohbetimizin önemli olduğunu düşünüyoruz. Sohbetimizi aşağıda bulabilirsiniz:

video