21 Mayıs 2014 Konuklarımız TODAP'tan Konumuz Soma Sonrası Psikolojik Durum

Emeğin Gündemi

Programımızın konukları Toplumsal Dayanışma İçin Psikologlar Derneği'nden (TODAP) Baran Gürsel ve Umut Şah'tı. İkisi de psikolog olan Gürsel ve Şah ile TODAP'ı ve Soma sonrası süreçte insanların psikolojisini konuştuk.

Gürsel ve Şah, TODAP'ın üç temel ekseni olduğunu anlattılar:

1- Toplumsal dayanışma
2- Emek
3- Eleştirel psikoloji

Konuşmacılarımızın bu eksenlere dair ayrıntılı açıklamalarını konuşmamızın kaydı içerisinde bulabilmeniz mümkün.

TODAP'ın yanı sıra ikinci ana konumuz olan "Soma sonrası süreç"e ilişkin olarak ise hem iktidarın psikolojisini hem de yaşanılanları protesto eden ve tekmelenen, tokatlanan insanlarla, Soma'da yaşayanların psikolojik durumlarını konuştuk. Konuklarımız süreci "psikolojikleştirmenin" ve yaşanılanları sadece bir insanın psikolojisinden kaynaklanıyor gibi göstermenin yarattığı sorunlardan ve göz ardı ettiği sistemsel problemlerden söz ederek Soma iş cinayetinde asıl sorumlunun neoliberal politikalar olduğuna dikkat çektiler ve hesap sorma hakkının önlenmesinin adalet duygusuna darbe vuracağına işaret ettiler.

Programımızın kaydı aşağıdadır:

Yorumlar